LGF-strona-glownaPrasa do klejenia płyt z drewna litego PLS STETON
Urządzenie obejmuje następujące części robocze:

1. Stołu ładowniczego listew, z podajnikiem regulowanym ręcznie.

2. Stanowisko prasownicze, z ruchomą dolną płytą dociskową:
Otwarcie płyt dociskowych - 150 mm.
Pionowe cylindry o średnicy - 70 mm i skoku - 200 mm.
Poziome cylindry o średnicy - 50 mm i skoku - 150 mm.
Przerwanie nacisku, z mechanicznym zwolnieniem płyty z płyty dociskowej.
Automatyczny reset nacisku.
Prasa ogrzewana przez diatermiczny olej (temperatura maks. 120°C), za pomocą kotła elektrycznego.

3. Stół rozładunkowy

Akcesoria na żądanie:
Płyty dociskowe pokryte stalą nierdzewną.
Ręczna regulacja wysokości cylindrów poziomych.